Kjære reisevenn!

Siden du har har kommet inn på denne såkalte "LOGGBOKEN", er du kanskje interessert i å være med oss, på den ene eller andre måten, på "bibelreisen" noen menigheter i Norge legger ut på fra og med januar 2018.  (Bogafjell menighet, ByMenigheten - Sandnes og Trondheim Frikirke.) 


Her på denne bloggen ønsker vi å gi opp til tre eksempler ukentlig på hvordan det vi kaller LOGG-metoden kan anvendes på en enkel måte i møte med bibelfortellingene, mens vi "reiser" gjennom Bibelen sammen. De første LOGG-notatene publiseres i uke 1, 2018.

I smågrupper og på gudstjenester skal både barn og voksne over en lengre tidsperiode utforske en rekke grunnfortellinger i Bibelen fra og med skapelsen i 1. Mosebok og til og med Åpenbaringsboken i Det nye testamentet.  

Foreløpig er det utarbeidet ett første studiehefte laget for smågrupper som ønsker å følge de bibelske historiene slik de er framstilt i den såkalte Tidslinjen. Studieheftet er et selvstendig produkt, skrevet av Torstein Eidem Nordal, Helge Standal og Vidar Mæland Bakke, men det bygger på trosopplæringsverktøyet Tidslinjen,  utgitt av Verbum. 

Bakgrunnen for selve "Tidslinjen" er en viktig målsetning i trosopplæringen: Å gi barn og unge en sammenhengende forståelse av den store fortellingen i Bibelen. Voksne som følger barn i trosopplæringsaktiviteter eller gudstjenestedeltagelse, vil også nyte godt av dette verktøyet . 

Flere av oss mener vi kjenner bibelhistoriene vi hørte da vi var barn, kun fordi vi vet hva som skjer. Men kanskje er fortellingene annerledes når vi ser dem med et voksent blikk? Hvilke gudsbilder møter oss, hvilke aktuelle hendelser i verden eller vårt eget liv kjenner vi igjen? Og hvordan kan vi lese historiene i lys av Det nye testamentet, og slik bli fortalt noe viktig om Jesus, og om oss selv? 

Nordmenn lever i det som kan kalles en «postkristen kultur», det vil si en kultur som i stor grad er formet av Den store fortellingen i Bibelen, men bevisstheten om dette blant flertallet av oss er fraværende eller sovende. 

Tidslinjen forteller Guds frelseshistorie. Derfor er det viktig å bli fortalt historiene på nytt og på nytt slik at flere finner sin plass i den store fortellingen. Vi ønsker å gi alle generasjoner i menigheten del i en systematisk og helhetlig forståelse av sammenhengen i grunnfortellingene i kristen tro. Enkeltfortellingene blir derfor presentert i en viss logisk rekkefølge, ikke bare som tilfeldige løsrevne bibelhistorier slik både barn, unge og voksne ofte er vant til. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Kain og Abel: Misunnelsen utenfor døra

Hva har bibelsyn med sedimentære bergarter og kiasmer å gjøre?

Dina og Sikem: Når ondskapen får kjente ansikter