Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2018

Kain og Abel: Misunnelsen utenfor døra

Bilde
Vi skulle tegne fortellingen om Kain og Abel i 2. klasse på barneskolen. Jeg likte ikke tegneoppgaver. Bildene i hodet mitt har liksom aldri funnet veien til tegnearket. Jeg har alltid fått bedre til å lage ord av dem. Sidemannen min, Oven, var bedre på tegning. Om det var beundring eller et stikk av misunnelse jeg kjente på da læreren kikket forbløffet på resultatet, det husker jeg ikke. Jeg tipper det var en god blanding. Uansett har jeg aldri glemt Ovens tegning. Lesning1 Mos 4,1-16«Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned.» (1 Mos 4,4-5)Oppdagelser Det kan være en tynn vegg mellom den anerkjennende beundringen over det andre får til og den destruktive misunnelsen. Hjemmet, klasserommet, arbeidsplassen og menigheten kan være bærere av en kultur der forskjellighet ikke er en trussel. De kan være steder hvor det går sport i å heie på hverandre og glede seg over andres suksess. Rett utenfor…

MeToo i syndens tidsalder

Lesning:  1 Mos 3,1-24 (I dag: 3,16)Oppdagelser
Mange kan sitere utenat hva som står i Johannes 3,16. Men hva med 1. Mosebok 3,16? Et noe dunkelt ord fra syndefallsfortellingen, og den fortellingen er kanskje generelt ikke så ofte sitert fra prekestolene lenger? Om jeg veide det opp med å holde den lengste talen jeg har holdt noen gang i ByMenigheten sist søndag, vet jeg ikke. Førti minutter var nok i lengste laget. Men for meg personlig var det lærerikt å fordype meg i denne fortellingen. Den oppleves så brennaktuell. Har du lyst og anledning til å høre talen, finner du den her. I denne «loggen» bare noen ord om MeToo i syndens tidsalder. Og den som måtte tro at den tidsalder nettopp har startet, tar selvsagt feil. Den startet allerede i urhistorien. Alt var ikke bedre før. Synden finner bare nye forkledninger.  «Til kvinnen sa han:(…) Du skal begjøre din mann, og han skal herske over deg.» (3,16)Akkurat hva som ligger i den første delen av setningen, «du skal begjære din mann», vil…

Støvet og livspusten 

Lesning: 1 Mos 2, 4-25Oppdagelser«Husk at du er støv. Husk at du er mer enn støv.» Er det noen grunnleggende likheter og forskjeller mellom hunden min og meg, i følge denne fortellingen?
Vi er støv: Vi er begge formet av støv og jord. (v. 7 og v. 19). Måten det står på sier både noe om menneskets opprinnelse og dets vesen. Vi er dødelige. Flere steder der mennesket knyttes til støvet, er det for å understreke at vi er forgjengelige. (f.eks Job 10,8-9 og Fork 3,20). Og i 3,19, etter syndefallet: «Støv er du, og til støv skal du vende tilbake». Her understreker støvet også vår etiske begrensning. Den svake natur med tilbøyelighet til å falle, var en side ved mennesket helt fra skapelsen av. Muligheten til å falle lå nedlagt i mennesket allerede før syndefallet. Vi er mer enn støv: Livspusten som blåses inn i menneskets nese, kunne tenkes å være det samme åndedrettet som dyr er utstyrt med. Men dette ordet brukes normalt ikke om dyr. Det er vanlig å tolke denne livspusten også som at det…

Hva har bibelsyn med sedimentære bergarter og kiasmer å gjøre?

Bilde
Lesning1 Mosebok 2,4-25«Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen.» ‭‭1. Mosebok‬ ‭2,4‬ OppdagelserNoen som orker noen ord om «bibelsyn» på en fredag?«Kommer dere til å ta for dere vanskelige ting i Bibelen?» var det en som lurte på i forbindelse med lansering av «Tidslinjen», den nye serien vi nettopp har startet. Ja, det vil komme fortellinger og tekster som rommer krevende problemstillinger, svarer jeg. Bibelen tåler at vi stiller spørsmål. Av og til vil vi også reflektere over paradokser og tilsynelatende motsetninger i en bok som er blitt til over flere tusen år. Samtidig håper jeg det er mulig å utforske Bibelen uten å fanges av den oppløsningstendensen som preger mange bibelgranskere, blant annet deler av den såkalte «historisk-kritiske» tradisjonen.  
Bibelen kan leses slik som geologer leser sedimentære bergarter. Vi kan forsøke å skille ut lag for lag og tenke at det finnes ord og uttrykk som er eldre og …

Ikke ordet i min makt 

Bilde
Lesning: 
1 Mos 1,1-31 (Vi holder oss i skapelsesfortellingen litt til).

Oppdagelser:
Hva er gjemt i den kraften ordet fra Guds munn har? Det er kanskje fra skapelsesberetningen vi har uttrykket å "ha ordet i sin makt"?

I begynnelsen ordnet Gud opp i kaos og skapte kosmos, denne detaljerte sammenhengende helheten som utgjør vårt underfulle univers. Er det ikke ganske fascinerende hvor «jordnært» det hele beskrives i skapelsesberetningen? Skaperen brukte «bare» bydende ord og så falt strukturene på plass. «Det skal bli lys!» «Jorden skal bli grønn!» «Vannet skal myldre av liv!»
Skapelsesberetningen gir ordet fra Guds munn en autoritet som trumfer alle andre krefter. Mine ord er tidt og ofte bare slag i løse lufta. Men heller ikke om det er Gud som er subjekt for ordene, er det lett å forstå at de kan ha en slik kraft. Det må da for eksempel mer til enn bibelord for å skape tro hos et menneske?

Nei, det må faktisk ikke mer til. Og her insisterer Bibelen:
«Han talte, og det skje…

Han satte himmel og jord i bevegelse

Lesning:«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» (1. Mos. 1,1). Oppdagelser:
«Bereshith bara elohim et hashamajim v’et ha'arez». Bibelens første setning på originalspråket. En gang i tiden kunne jeg mer enn denne setningen utenat på hebraisk. Men det meste av den språkkunnskapen er borte. Første setning sitter. Og så husker jeg dette: Det hebraiske ordet for å skape som brukes her, «bara», brukes i Bibelen bare med Gud som subjekt. Hvorfor tror du Bibelen skiller mellom Guds kreative evner og våre? Hva består den viktigste forskjellen i, vi som med dagens teknologimuligheter nesten kan oppfylle alle verdens ønsker? Det andre er at ordet «bara» ikke bare brukes i fortid. For Gud fortsetter å skape. Hva sier det om forståelsen av hvem Gud er i denne verden og for oss i dag?
Gjenskinn
Den første setningen i Bibelen setter tonen for alt jeg forstår om Gud og min plass i hans skaperverk. I den grad du og jeg har skapende evner, så er det fordi Gud skaper gjennom oss. Han bruker oss …

Verden var aldri alene i mørket 

Lesning :«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.» ‭‭1. Mosebok‬ ‭1:1-3‬ ‭N11BM‬‬Oppdagelse :Verden var aldri alene i mørket.  "Verden var en suppe av ingenting, en bunnløs beksvart tomhet". Omtrent sånn står det i den engelske parafrasen "The Message".Er du mørkredd? Da jeg var liten var jeg redd for det som kunne være i mørket. Nå er jeg mest redd for det som ikke er der. Bibelens aller første bok starter med beskrivelsen av et sånt mørke som jeg kan ha mareritt om. Jeg er redd for det totale fravær av lys og innhold. Likte ikke Gud heller mørket? Savnet han også lys og liv?
Verden var aldri alene. Gud var der. I begynnelsen var bare Gud. Han som er den han er og alltid har vært det. Tre i en. Skaperen sammen med Ordet (Joh 1,1) og Ånden (1 Mos 1,2). Før alle tider. Treenighetens guddommelige sirkel. De kunne valgt å la ringen være slut…

Kjære reisevenn!

Siden du har har kommet inn på denne såkalte "LOGGBOKEN", er du kanskje interessert i å være med oss, på den ene eller andre måten, på "bibelreisen" noen menigheter i Norge legger ut på fra og med januar 2018.  (Bogafjell menighet, ByMenigheten - Sandnes og Trondheim Frikirke.) 

Her på denne bloggen ønsker vi å gi opp til tre eksempler ukentlig på hvordan det vi kaller LOGG-metoden kan anvendes på en enkel måte i møte med bibelfortellingene, mens vi "reiser" gjennom Bibelen sammen. De første LOGG-notatene publiseres i uke 1, 2018.

I smågrupper og på gudstjenester skal både barn og voksne over en lengre tidsperiode utforske en rekke grunnfortellinger i Bibelen fra og med skapelsen i 1. Mosebok og til og med Åpenbaringsboken i Det nye testamentet.  
Foreløpig er det utarbeidet ett første studiehefte laget for smågrupper som ønsker å følge de bibelske historiene slik de er framstilt i den såkalte Tidslinjen. Studieheftet er et selvstendig produkt, skrevet av…