Om LOGG-metoden


LOGG-metoden er en forkortelse for en undrende, nysgjerrig og engasjerende måte å forholde seg til Bibelens tekster på: 

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger 

Oppdagelser i bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske. Våg å undre deg! Let etter sammenhenger i Den store fortellingen! Spor av Jesus?

Gjenskinn i ditt liv. Still gjerne to spørsmål i lys av bibelteksten: "Hva forteller den om min identitet, om hvem jeg er?  Hva minner den meg på å gjøre nå?" Snakke med noen om dette?

Gjensvar som du kan gi til Gud. Dine egne ord eller bønner formulert av andre.

Denne bloggen skal fungere som en "loggbok", et supplement til det øvrige materiellet som ByMenigheten - Sandnes, Bogafjell menighet og Trondheim Frikirke benytter til "Tidslinjen - Den store fortellingen i Bibelen". Det viktigste redskapet er studieheftet laget for smågrupper og tro på hjemmebane. 

Her på denne bloggen vil presten i ByMenigheten, Vidar Mæland Bakke, anvende LOGG-metoden på et utvalg bibelfortellinger langs Tidslinjen, i tilknytning til fortellingene som blir trukket fram i studieheftet og på gudstjenestene. Målet er å publisere nye uhøytidlige refleksjoner én til tre ganger ukentlig mens arbeidet med Tidslinjen pågår i menigheten. Det kan også komme til å bli publisert LOGG-bidrag fra andre i reisefølget etterhvert. 

Ofte vil utvalget av tekstutdrag komme fra fortellinger som ikke omtales direkte i studieheftet, men de befinner seg i nærheten, i den større fortellingssammenhengen. Håpet er at disse LOGG-notatene kan stimulere noen i egen lesning og refleksjon over fortellingene i Bibelen, mens vi reiser sammen. Idealet er ikke først og fremst å nærme seg fortellingene med et kritisk vitenskapelig blikk, men gjerne med noe av den samme undring og nysgjerrighet som barna ofte er flinke til å ta med seg i møte med Bibelen.

Filosofen Alasdair Macintyre gir en viktig ledetråd på veien:  

"Jeg kan bare svare på spørsmålet "hva skal jeg gjøre?", hvis jeg først kan svare på spørsmålet, "hvilken fortelling eller hvilke fortellinger er jeg en del av?" 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Kain og Abel: Misunnelsen utenfor døra

Hva har bibelsyn med sedimentære bergarter og kiasmer å gjøre?

Dina og Sikem: Når ondskapen får kjente ansikter